Desde

1967

San Juan Txurru, 10 behea - Telefonoa 946 832 639 - Fax 946 830 719 - 48700 Ondarroa - BIZKAIA